ఉపరితల ముగింపు

2021-01-18

ఉపరితల ముగింపు:

యానోడైజ్డ్ / యానోడైజింగ్

బ్రష్ / బ్రషింగ్

ఎలక్ట్రోప్లేటెడ్ / ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ (కాపర్ / క్రోమ్ / నికెల్ / స్లివర్ / జింక్ ఎక్స్‌ట్)

ఎలెక్ట్రోఫోరేసిస్

గ్రైండ్ / గ్రౌండింగ్

సహజ

నిష్క్రియాత్మక / నిష్క్రియాత్మకత

పెయింటింగ్ / పెయింటింగ్

పాలిష్ / పాలిషింగ్

పవర్ కోటెడ్ / పౌడర్ కోటింగ్

ఇసుక పేలుడు / ఇసుక పేలుడు

షాట్ బ్లాస్ట్డ్ / షాట్ బ్లాస్టింగ్

మునుపటి:పదార్థాలు
తరువాత:అసెంబ్లీ